OX2 säljer en vindpark i Västernorrland till schweiziska Fontavis

Fontavis, en schweizisk förvaltare inom energi och infrastruktur, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om sex vindkraftverk på Stigshöjden med en total effekt om 21,6 MW.

Stigshöjden vindpark, som OX2 började bygga tidigare i år, ligger i Västernorrland, 35 km sydväst om Örnsköldsvik. OX2 kommer även att förvalta vindparken åt Fontavis när den är färdigbyggd hösten 2019. Förväntad genomsnittsproduktion är cirka 62 GWh per år.

“Stigshöjden och samarbetet med OX2 är ett perfekt startskott för Fontavis verksamhet i Norden” säger Marc Schürch, direktör på Fontavis.

”Vi är glada över att ha etablerat en god och långsiktig affärsrelation med Fontavis och ser fram emot att leverera ytterligare en vindpark med hög kvalitet”, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind. 

OX2 bygger för närvarande fem vindkraftsparker om totalt ca 360 MW i Norden, varav ca 235 MW i Sverige.

Fakta om Stigshöjden vindpark:
- Anläggningen kommer att bestå av sex vindkraftverk av modellen Vestas V117 3,6 MW med en totalhöjd om 150 meter
- Medelvinden är utmärkt, ca 7,4 m/sek vid turbinernas navhöjd
- Förväntad genomsnittsproduktion om ca 62 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 12 400 hushåll (5 000 kWh per hushåll)
- Beräknad driftsättning hösten 2019
- De största underleverantörerna är: Mobjer (fundament och markarbeten) samt E.ON (nätanslutning
).

För mer information kontakta:
Paul Stormoen, vd OX2 Wind, T. 070-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com

Marc Schürch, direktör Fontavis, T. +41 41 545 41 00, info@fontavis.ch

 

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. Bolaget har kontor i Sverige, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

OX2 har genom åren utvecklat och byggt närmare 1200 MW vindkraft och är en av de ledande aktörerna inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Inom bioenergi driver OX2 två biogasanläggningar i södra Sverige med en årlig produktion om ca 90 GWh biogas. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 100 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

Stigshöjden och samarbetet med OX2 är ett perfekt startskott för Fontavis verksamhet i Norden.
Marc Schürch, direktör på Fontavis