OX2 tecknar förvärvsavtal om 148 MW vindkraft med Aquila Capital och Google

Aquila Capital, en ledande Europeisk förvaltare av alternativa placeringar, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om en nyckelfärdig vindpark med 41 vindkraftverk i norra Sverige. Investeringen säkras genom ett tioårigt PPA-kontrakt med Google för köp av el från vindparken.

Vindparken kommer att byggas i Lehtirova som ligger mellan Gällivare och Pajala kommuner i Norrbottens län. Den förväntade genomsnittsproduktionen är 490 GWh per år, vilket gör detta till en av de största vindparkerna i Norden.

Vi har verkat med framgång i Skandinavien i flera år. Den här vindparken är anmärkningsvärd på flera sätt: för sin storlek, den tekniska layouten som tar tillvara de starka och stabila vindresurserna på platsen, upplägget med säljaren OX2 som är en erfaren utvecklare och totalentreprenör samt Google som köpare av en definierad mängd el. Detta upplägg i kombination med ett tekniskt starkt projekt erbjuder ideala förhållanden för att vi ska fördjupa oss i värdekedjan för förnybar energi och gå in tidigare i ett projekt.” säger Susanne Wermter, chef för infrastrukturteamet på Aquila Capital.

”Vi är glada över att ha etablerat en god affärsrelation med Aquila och fördjupat vårt samarbete med Google. Att vi nått fram till byggstart i det här projektet bevisar ännu en gång OX2:s spetskompetens och fokus; teknisk och finansiell optimering av vindkraftsparker samt förmåga att leverera stora totalentreprenader”, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.  

”Google har varit koldioxidneutrala sedan 2007 och vi har som målsättning att all vår verksamhet ska drivas med el från förnybara energikällor. Detta är Googles 7:e vindkraftsavtal hittills och det förstärker vår position som ett av världens största företag när gäller att köpa förnybar el” säger Francois Sterin, chef för global infrastruktur, på Google.

Byggnationen utförs på totalentreprenad av OX2 som beräknar att överlämna vindkraftverken driftsatta till Aquila Capital i december 2018. Därefter har OX2 ett längre kontrakt för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparken.

Vald turbin är Vestas V126-3.6 MW som har en totalhöjd om 184 m.

För mer information:
Paul Stormoen, vd OX2 Wind, tel: +46 (0)70-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Julia Omeed, Aquila Capital, Manager Corporate Communications, tel: +49 40 87 50 50 125
julia.omeed@aquila-capital.com

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. OX2 står bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och producerar biogas och grön fjärrvärme i en av Sveriges största anläggningar. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 100 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

Vi har verkat med framgång i Skandinavien i flera år. Den här vindparken är anmärkningsvärd på flera sätt: för sin storlek, den tekniska layouten som tar tillvara de starka och stabila vindresurserna på platsen, upplägget med säljaren OX2 som är en erfaren utvecklare och totalentreprenör samt Google som köpare av en definierad mängd el. Detta upplägg i kombination med ett tekniskt starkt projekt erbjuder ideala förhållanden för att vi ska fördjupa oss i värdekedjan för förnybar energi och gå in tidigare i ett projekt.”
Susanne Wermter, chef för infrastrukturteamet på Aquila Capital
Vi är glada över att ha etablerat en god affärsrelation med Aquila och fördjupat vårt samarbete med Google. Att vi nått fram till byggstart i det här projektet bevisar ännu en gång OX2:s spetskompetens och fokus; teknisk och finansiell optimering av vindkraftsparker samt förmåga att leverera stora totalentreprenader
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind
Google har varit koldioxidneutrala sedan 2007 och vi har som målsättning att all vår verksamhet ska drivas med el från förnybara energikällor. Detta är Googles 7:e vindkraftsavtal hittills och det förstärker vår position som ett av världens största företag när gäller att köpa förnybar el”
Francois Sterin, chef för global infrastruktur, på Google