Tyresö kommun tecknar avtal med O2 om nyckelfärdigt vindkraftverk

Tyresö kommun och Tyresö Bostäder har idag tecknat avtal med O2 om ett nyckelfärdigt vindkraftverk. Vindkraftverket kommer att uppföras i en vindpark i Dalarna och driftsättas under 2014.

Valet av O2 som leverantör har skett genom utvärdering i en offentlig upphandling där O2:s anbud var det ekonomiskt mest fördelaktiga. O2 kommer att leverera det nyckelfärdiga vindkraftverket och även stå för den tekniska och ekonomiska förvaltningen av verket.

Produktionen från kommunens och Tyresö Bostäders egna vindkraftverk beräknas till drygt 8 GWh, vilket motsvarar cirka 22 procent av den gemensamma årliga elförbrukningen. Därmed får kommunkoncernen möjlighet till ett lågt och förutsägbart elpris under mer än 20 år. Den årliga förtjänsten beräknas kunna bli 4 miljoner kronor per år, eller mer om elpriserna på den öppna marknaden skulle stiga. Återbetalningstiden för investeringen beräknas till mellan åtta och 13 år.

– Detta är helt i linje med vår klimatstrategi och vår strävan efter god ekonomisk hushållning. Genom att sänka energikostnaderna kan en större del av skattepengarna gå till våra kärnverksamheter, som förskola, skola och äldreomsorg, säger Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M).

Vindkraftverket kommer att ingå i en vindkraftspark med totalt nio vindkraftverk. Parken byggs på Bösjövarden som ligger i den norra delen av Mora kommun, Dalarnas län. Vindmätningar visar att platsen har utmärkta vindförhållanden med 7,6 m/sek i medelvind på 100 meters höjd.

– Det är glädjande att Tyresö är med och investerar för en mer hållbar framtid, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.

Avtalet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige antar investeringsbeslutet vid sitt sammanträde den 18 april. Förutom Tyresö kommun och Tyresö Bostäder har Sollentuna kommun, Sollentunahem och Sollentuna Energi samt Bostads Mimer fattat beslut om att förvärva vindkraftverk i parken.

För mer information kontakta:
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), 08-5782 9131, 070-488 9131, fredrik.sawestahl@tyreso.se
Ekonomichef Dan Näsman, 08-5782 91 40, 070-488 91 40, dan.nasman@tyreso.se
Paul Stormoen, vd O2 Vindkompaniet, 070-671 18 18, paul.stormoen@o2.se

Bilder: se bifogad bild samt O2:s pressrum för bilder av vindkraftverk

Om O2
O2 utvecklar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar och är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. Företaget har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Färjestaden, Stockholm, Östersund, Mora och Kiruna. Läs mer på
www.o2.se

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Detta är helt i linje med vår klimatstrategi och vår strävan efter god ekonomisk hushållning. Genom att sänka energikostnaderna kan en större del av skattepengarna gå till våra kärnverksamheter, som förskola, skola och äldreomsorg
Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande (M)
Det är glädjande att Tyresö är med och investerar för en mer hållbar framtid
Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet