Vindkraft i kooperativ form mest populär

Allmänhetens inställning till vindkraft är mycket positiv i Sverige. 86 procent vill satsa på vindkraft, lika mycket som idag eller mer. Kooperativt ägda vindkraftsparker uppskattas mest av allmänheten. På andra plats hamnar kommunägd vindkraft. Därefter kommer statligt och privat ägd vindkraft. Det framgår av en nypublicerad enkätundersökning från Vindval, som är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

– Regeringen bör främja den andelsägda vindkraften för att det gagnar vindkraftsutbyggnaden och ger vanliga människor inflytande på en marknad som helt domineras av eljättarna, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel som driver Sveriges största vindkraftskooperativ. Ju fler privatpersoner och kommuner som är med och äger vindkraften desto positivare blir opinionen för vindkraft. Det visar den här undersökningen och även erfarenheterna från Danmark.

Den så kallade nettodebiteringsutredningen utreder nu hur man ska kunna uppmuntra småskalig egenägd elproduktion av främst solceller och vindkraft. Ett förslag är att man ska kunna kvitta sin egen produktion med sin elkonsumtion och därmed undantas energiskatten. De som äger andelar i vindkrafts- och solkraftskooperativ borde få liknande villkor menar O2.

– Det vore orimligt att enbart gynna dem som kan sätta upp egna vindkraftverk eller solcellspaneler. Egna solceller kräver stora takytor i rätt väderstreck och egna vindkraftverk kräver markyta. Om man likställer kooperativt ägd vindkraft och solkraft med den elproduktion som sker på den egna tomten eller taket skulle betydligt fler människor kunna producera sin egen el, även de som bor i städer, säger Linda Burenius Magnusson.

Vindvals undersökning visar att allmänheten är mycket positiv till vindkraft. På frågan ”Hur mycket bör vi i Sverige satsa på vindkraft som energikälla under de närmaste 5-10 åren?” anger 86 procent att de vill satsa lika mycket som idag eller mer. En stor majoritet (83 procent) anser också (helt eller delvis) att vindkraft är en miljövänlig energikälla.

I vilken landskapstyp människor bor tycks inte spela någon större roll för hur de ser på vindkraft i olika landskap. Ett undantag är dock boende i fjällnära miljöer, då dessa tycker bättre om vindkraft i fjällnära miljöer än de som inte bor där.

Läs rapporten från Vindval, på Naturvårdsverkets hemsida: ”Vindkraft i öppet landskap, skog, fjäll och hav”

För mer information, kontakta:
Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel, 070-395 34 14, linda.magnusson@o2.se

O2 utvecklar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har tjugo års erfarenhet i branschen och står bakom en betydande del av den vindkraft som finns i Sverige. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. O2 har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Färjestaden, Stockholm, Östersund, Mora och Kiruna. www.o2.se

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 100 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

– Det vore orimligt att enbart gynna dem som kan sätta upp egna vindkraftverk eller solcellspaneler. Egna solceller kräver stora takytor i rätt väderstreck och egna vindkraftverk kräver markyta. Om man likställer kooperativt ägd vindkraft och solkraft med den elproduktion som sker på den egna tomten eller taket skulle betydligt fler människor kunna producera sin egen el, även de som bor i städer.
Linda Burenius Magnusson
– Regeringen bör främja den andelsägda vindkraften för att det gagnar vindkraftsutbyggnaden och ger vanliga människor inflytande på en marknad som helt domineras av eljättarna, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel som driver Sveriges största vindkraftskooperativ. Ju fler privatpersoner och kommuner som är med och äger vindkraften desto positivare blir opinionen för vindkraft. Det visar den här undersökningen och även erfarenheterna från Danmark.
Linda Burenius Magnusson