Vindkraften ger lokal nytta till Lingbobygden

Nu erbjuds möjlighet till delägarskap i tre av vindkraftverken på Fallåsberget i Ockelbo kommun. På det sättet kan man få el till självkostnadspris och göra en stor miljöinsats. Dessutom har O2 instiftat en bygdepeng på 0,25 procent av bruttointäkterna från den kommande vindparken. Förutsatt att det byggs tio vindkraftverk på Fallåsberget beräknas bygdepengen att utgå med ca 100 000 kr per år under anläggningens hela drifttid.

Nu erbjuds privatpersoner och bostadsrättsföreningar möjligheten att teckna vindandelar i tre av de planerade tio verken på Fallåsberget. På det sättet kan man få el till självkostnadspris, sänka sina koldioxidutsläpp och bli oberoende av den traditionella elmarknaden. Varje andel ger 1 000 kilowattimmar per år till ett pris på 20 öre per kWh (totalpris 66,9 öre). Det kan jämföras med genomsnittet för vanlig el 2011 på 45 öre eller 2010 på 55 öre (totalpris 100 öre/kWh resp 115 öre/kWh).

En andel kostar 6 700 kr i engångsinsats och kan återköpas av föreningen eller säljas privat. Historiskt sett har andelarna ökat stadigt i värde sedan början på 2 000-talet. Genom att köpa vindandelar blir man medlem i O2 El Ekonomisk Förening som är Sveriges största vindkraftskooperativ. Driftstarten för andelselen beräknas till årsskiftet 2012/2013.

- Vi strävar alltid efter att ge närboende en möjlighet att ta del av vindkraftens fördelar och gläds åt att vårt kooperativ har kunnat förvärva tre verk på Fallåsberget. Det innebär att kooperativet totalt kommer att äga tio vindkraftverk, vilket möjliggör en stabil och trygg vindkraftsproduktion, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 El Ekonomisk Förening.

Samtliga ägare av vindparken kommer årligen att dela ut en bygdepeng till Lingbo Vindkraftsfond som är stiftad av Lingbo Byförening. Om anläggningen är i drift i 25 år kommer ca 2,5 miljoner kronor att delas ut under denna tid med start våren 2014. Pengarna ska användas till främjande av projekt och verksamheter som är positiva för utvecklingen inom Lingbobygden. Bygdepengen kommer att förvaltas av kommunen, men det är fondstyrelsen som tar beslut om vilka projekt som tilldelas bidrag. Företag, privatpersoner och föreningar i Lingbo kan söka bidrag.

Några fakta om den planerade vindkraftsparken:
- Anläggningen kommer att omfatta tio stycken vindkraftverk av typen Siemens 2,3MW med en totalhöjd om 149,9 meter (från mark till rotorns högsta punkt). Detta räcker till hushållsel (4 500 kWh/år) för 16 000 hushåll/år.
-
Ägare: O2 El Ekonomisk Förening har köpt tre verk. Därutöver har bl a Upplands-Väsby kommun köpt ett verk och Hyresbostäder i Växjö ett verk.

För mer information:
Om delägande kontakta Linda Burenius Magnusson, vd för O2 El Ekonomisk Förening samt O2 Vindel, 070-395 34 14, linda.magnusson@o2.se.
Om anläggningen och bygdepengen kontakta Jan Olof Dahlin, Projektledare O2 Vindkompaniet, mobil: 070 608 55 59

Om O2
O2 projekterar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har tjugo års erfarenhet i branschen och står bakom en betydande del av den vindkraft som finns i Sverige. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. O2 består av tre operativa dotterbolag; O2 Vindkompaniet, O2 Vindel och O2 Kraft. Företaget har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Mörbylånga, Stockholm, Frösön, Mora och Kiruna. www.o2.se

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera