KARI VIRTA UTSEDD TILL NY VD FÖR MED GROUP

Kari Virta har utnämnts till ny VD för Med Group och tillträder i sin nya roll från 1 februari 2016. Kari har tidigare jobbat inom ISS Finlands landschef. Bolagets medgrundare och nuvarande VD Kustaa Piha kommer att fortsätta bidra till Med Groups utveckling som en styrelsemedlem.

Med Group grundades 2007 och är ett snabbväxande tjänsteföretag inom hälsovårds- och omsorgssektorn. Bolaget har omkring 1200 medarbetare och omsätter mer än €55 miljoner.

Kari Virta har en lång erfarenhet inom den krävande tjänstesektorn. Han har även specifik kunskap inom att leda snabbväxande tjänstebolag och genomförandet av även stora företagstransaktioner. När Kari lämnade ISS omsatte bolaget mer än €500 miljoner i Finland. Samtidigt vill jag tacka Kustaa Piha för ett framgångsrikt arbete i utvecklandet av Med Group”, säger Med Groups styrelseordförande Rasmus Molander från Adelis Equity Partners.

Kari Virta tillträder som VD för Med Group 1 februari 2016 och blir även delägare i bolaget. Bolagets nuvarande VD och medgrundare Kustaa Piha kommer att fortsätta som betydande aktieägare och styrelsemedlem.

”Med Group kommer att dra stor nytta av Kari Virtas erfarenhet och kompetens när bolaget växer till en ännu mer signifikant aktör inom hälsovårds- och omsorgssektorn i Finland. Med Group har nått en storlek då ett VD byte är naturligt och det gläder mig att en person av Karis kaliber tillträder som VD för att utveckla bolaget vidare”, säger Kustaa Piha.

”Jag är väldigt entusiastisk över min nya roll. Med Group är ett mycket intressant och flexibelt bolag som växer snabbt. Jag tror att hälsovårds- och omsorgssektorn även i framtiden kommer att erbjuda stark tillväxt. Med Group arbetar aktivt med att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälsovårds- och omsorgssektorn”, säger Kari Virta.

För mer information, kontakta:

Rasmus Molander, Adelis Equity Partners

Tel.nr: +46 70 823 7433

E-post: rasmus.molander@adelisequity.se

Kustaa Piha, VD, Med Group Oy

Tel.nr: +358 50 359 6835

E-post: kustaa.piha@medgroup.fi

www.medgroup.fi

Med Group är ett finskt snabbväxande hälsovårds- och omsorgsföretag som aktivt arbetar för att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälsovårdstjänster. Bolaget har mer än 1200 medarbetare som jobbar med hälsovård och omsorg. Koncernen omsatte mer än €55 miljoner 2015. Med Groups huvudsakliga verksamheter omfattar primärvård, tandvård, personlig assistans och ambulans. Bolaget tillhandahåller hälsovårds- och omsorgstjänster i hela Finland.

Taggar:

Prenumerera