P1 OM TOLERANS med Åsa Nilsonne, Margot Wallström, Barbara Hendricks och David Lazar på Södra Teatern

De är inbjudna för att tala om ett ämne som ligger dem varmt om hjärtat, och som de förhåller sig till på olika sätt. Kvällens fyra gäster får femton minuter var att tala om ämnet tolerans. Utan att bli avbrutna eller motsagda. Måndag 20 maj kl. 19.00 på Södra Teaterns stora scen och direkt i P1.Åsa Nilsonne
är professor och har forskat om individens möjligheter för medkänsla och respekt för andra och arbetar med medvetenhet och begreppet normalitet.

Margot Wallström som nyligen har avslutat sina uppdrag för FN och EU men fortfarande är aktiv i den politiska debatten.

Sopranen Barbara Hendricks, långvarig ambassadör för FN:s flyktingkommissariat. Hon är född i USA, numera boende i Sverige när hon inte turnerar världen över.

David Lazar, rabbin i Judiska församlingen i Stockholm och - i både ord och handling - en gränsöverskridande och stridbar förespråkare för tolerans. Även han är född i USA men har även bott och arbetat i Israel.

Kvällen presenteras av Sveriges Radios kulturkorrespondent Gunnar Bolin och för musiken står skiv- och tv-aktuelle Ken Ring.


Detta är P1 OM TOLERANS
”P1 OM” är radiokanalen P1:s nya sceniska gestalt. Ett ämne, fyra talare, femton minuter var. Ett tillfälle där ordet och tanken, snarare än åsikten, får ta plats. Ett ämne men flera olika synsätt.

P1 vill göra verkligheten mer komplex och därmed kanske mer begriplig. P1 låter olika röster, olika åsikter och olika perspektiv höras och bjuder därför in till en kväll där fyra personer får ge sina perspektiv på begreppet tolerans. Dessa personer representerar P1:s grundbultar: kultur, livsåskådning, vetenskap och samhälle.

Ordet tolerans betyder att man accepterar att andras åsikter kan stå i strid med ens egna och att man helt enkelt får tåla det. Alternativet är ett intolerant samhälle. Å andra sidan måste frågan också ställas om man kan eller bör tolerera allt?


Plats:
Södra Teaterns stora scen kl. 19.00 måndag 20 maj

Program:
19.00-20.30 på Södra Teaterns stora scen
Musikuppträdande
Fri entré

P1 OM TOLERANS direktsänds i P1, på sverigesradio.se samt i efterhand på SVT Forum


Pressbild
P1 OM TOLERANS
Åsa Nilsonne - Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
Margot Wallström - Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio
Barbara Hedricks - Foto: Mats Bäcker
David Lazar - Foto: Micke Grönberg/Sveriges Radio
http://sverigesradio.se/Diverse/AppData/isidor/images/News_images/1191/2808067_2000_2000.jpg


För pressackreditering och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig P1
caroline.meyer@sverigesradio.se
0730-70 25 00


För mer information, vänligen kontakta:
Elin Claeson, producent
elin.claeson@sverigesradio.se
076-876 18 02

Sveriges Radios presswebb: www.sverigesradio.se/press

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar