Ny Sverigechef på PA Consulting Group:Osäkra tider gör att outsourcing kommer att öka starkt

Allt fler företag och organisationer kommer att lägga ut sina IT-funktioner om världsekonomin saktar av. De menar Mats Alerius som är ny Sverigechef för PA Consulting Group (PA). Tendensen med outsourcing är stark genom hela västvärlden. Det bekräftas av en stor internationell undersökning, CIO survey 2011, som genomförts av PA tidigare i år.

- Trenden bland företag i Europa och USA att satsa på outsourcing och off-shoring av företagets IT-funktioner till Indien och nya länder som Brasilien och Kina är tydlig. Ju mer företagens marginaler pressas desto större är behovet av att hitta rationella och kostnadseffektiva lösningar. Fortsatt börsoro kommer sannolikt att påskynda denna utveckling ytterligare menar Mats Alerius, nybliven chef för PA Consulting Group i Sverige.    

Den så kallade CIO Survey som genomförs varje år visar att 45 procent av de tillfrågade företagen avser öka investeringarna i oursourcing under 2011. För knappt 40 procent är kostnadsnedskärningar det främsta skälet för outsourcing. Årets trend är multi-sourcing, dvs oursourcing via flera leverantörer, som bekräftas av knappt 40 procent i undersökningen. Här med fokus på underleverantörer som specialiserar sig på molntjänster, mobila tjänster och sociala medier. Därutöver framkommer allt fler företag att välja lägga ut sin service desk funktion externt.

Mats Alerius har arbetat på PA Consulting Group i drygt ett och ett halvt år med ett delat partneransvar för affärsområdet med fokus på strategisk rådgivning inom IT. Mats har tidigare i sin karriär haft ledande positioner på bland annat Tata Consultancy Services, Ernst & Young och Capgemini.

CIO Survey 2011 genomfördes under våren, med över 2500 respondenter i IT-ledande befattningar i ett 20 tal länder, av rekryteringsföretaget Harvey Nash i samarbete med PA Consulting Group.

För mer information kontakta:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, PA Consulting Group
Tel. 08-454 19 80, e-mail: pia.kullander@paconsulting.com

Om PA

PA Consulting Group är ett av världens ledande oberoende managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från strategi till design och genomförande. Våra kunduppdrag handlar om allt från att utveckla affärsmodeller och affärsprocesser till att hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt. Därutöver agerar vi rådgivare och partner till våra kunder i frågor inom områden som IT-strategi och outsourcing. PA Consulting Group sysselsätter 2200 anställda globalt varav 330 i Norden och har representation i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com

Prenumerera

Dokument & länkar