Nyanlända i Botkyrka får hjälp att etablera företag

PA Consulting Group (PA) fortsätter samarbetet med Botkyrka kommun och kommer under våren 2018 att erbjuda mentorskap till omkring 20 deltagare i svenskutbildningen Svenska för entreprenörer (SFE), i deras utveckling av affärsidéer. Botkyrka kommun har sedan hösten 2017 samarbetat med programmet Nyanlänt Företagande, som ägs av Företagarna.

- För att vara en bra entreprenör behöver du lära dig systemet, nätverka och samla många pusselbitar. Min mentor från PA bidrog med nya idéer för utveckling av mitt företag, säger Ömer Uzel, fd elev på Svenska för entreprenörer och ägare av företaget Line Textile AB. 

När PA 2015 inledde samarbetet med Botkyrka kommun, var det inriktat på att hjälpa nyanlända akademiker in på arbetsmarknaden genom intervjuträning och CV-hjälp. Under hösten 2017 tog samarbetet en ny riktning genom uppstarten av ett mentorskapsprogram där PA:s konsulter stöttar entreprenörerna med råd och verktyg, för att deras affärsidéer ska kunna utvecklas till verkliga satsningar.

Programmet pågår 15 veckor och bygger på ett ramverk som Nyanlänt Företagande utvecklar och underlättar. De studerande på kursen SFE i Botkyrka kombinerar företagssvenska och deltar parallellt i Företagarnas program. Programmet syftar till att introducera nyanlända entreprenörer i de specifika egenheter som det innebär att driva företag i just Sverige. PA:s mentorskap är ett komplement till samarbetet mellan Botkyrka kommun och Företagarna, och genomförs under två arrangerade tillfällen samt vid individuellt planerade samtal under våren.

- Vi är mycket glada över att fortsätta samarbetet med PA Consulting som varit med och stöttat våra studerande sedan 2015.  När vi under hösten 2017 ytterligare utvecklade vårt samarbete märkte vi att mentorskapet främjar kreativiteten hos våra studerande och även bidrar till språkutveckling. Att ha en mentor som dedikerat tar sig an dina utmaningar och som samtidigt vägleder dig i komplexa frågor är väldigt värdefullt, säger Stefan Cepeda, verksamhetsutvecklare på Botkyrka kommuns vuxenutbildning.

-Sverige behöver fler företag, och vårt program, som genomförs i samarbete med SFE-utbildningen i Botkyrka, ger de nyanlända entreprenörerna verktyg och nätverk för att förverkliga sina företagsidéer, säger Martin Elford, VD på Nyanlänt Företagande AB.

Bakom initiativet står Charlotte Löjdqvist, konsult med ansvar för CSR-initiativ på PA Consulting Group och Magnus Krusberg, Sverigechef på PA Consulting Group.

- Att operationalisera nya affärsidéer en del av vår DNA och vi ser fram emot att få stötta nyanlända entreprenörer att driva företag i en svensk arbetsmarknad. Involveringen i detta fantastiska initiativ som Botkyrka kommun driver är helt i linje med våra kärnvärden på PA och skapar också energi runt vårt arbete med social hållbarhet, säger Magnus Krusberg.

- Vi ser ett stort engagemang från våra konsulter som gärna är involverade i detta arbete. Mötena ger en möjlighet att få nya perspektiv och att bidra med kunskaper där det verkligen behövs, det är otroligt energigivande, säger Charlotte Löjdqvist.

För mer information och intervjuer kontakta:
Charlotte Löjdqvist, PA Consulting Group, Charlotte.Lojdqvist@paconsulting.com, 0733-10 47 80
Martin Elford, Nyanlänt Företagande AB, martin.elford@nyanlantforetagande.se, 0725-633323

Stefan Cepeda, Botkyrka Vuxenutbildning,  stefan.cepeda@botkyrka.se, 072-7476400

Om PA:
PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting Group sysselsätter 2600 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. www.paconsulting.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media