PA Consulting anställer förändringsledningsexpert

Sven Draganja tillträder som managing consultant på managementkonsultföretaget PA Consulting Group (PA). Han förstärker företagets svenska team mot offentlig sektor som specialist på infrastrukturfrågor.

Sven Draganja kommer närmast från KPMG och har i rollen som managementkonsult omfattande erfarenhet av stora och komplexa förändringsledningsprojekt i såväl nationell som internationell miljö. Svens specialistområde är strategi- och organisationsutveckling med fokus på styrning och ledning. I dessa uppdrag har han ofta agerat stöd och coach till chefer på olika nivåer i organisationer, inklusive styrelser och ledningsgrupper. Ett flertal av dessa uppdrag har varit strategi- och organisationsprojekt för svenska myndigheter.

I sitt arbete har Sven under de senaste två åren fokuserat på att driva komplexa förändringsprojekt med en allt tydligare inriktning på frågeställningar inom infrastruktur. Han har i samband med detta deltagit i Infrastrukturkommissionens arbete med referensprojekten ”Snabbare tåg Stockholm-Oslo” samt ”E22 – Sveriges mest hållbara väg”.

-Jag ser fram emot att få arbeta med PA:s starka team och delta i deras offensiva satsning på offentlig sektor. Denna sektor är nu under stor förändring, inte minst inom området infrastruktur, där jag hoppas kunna bidra med mina tidigare erfarenheter, säger Sven Draganja.

För mer information kontakta PA Consulting Group:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig i Sverige, 0733-10 47 80, pia.kullander@paconsulting.com.

Kort om PA:
PA Consulting Group är ett världsledande managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. PA Consulting Group sysselsätter 2700 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com 

Prenumerera

Multimedia

Multimedia