PA Consulting Group förnyar sin styrelse

PA Consulting Group har utsett Marcus Agius som styrelseordförande från och med 1 januari 2014. Marcus Agius ersätter Jon Moynihan, som lämnar sin post i slutet av 2013. 

PA Consulting Group, med huvudkontor i Storbritannien, har utsett Marcus Agius som ny styrelseordförande per 1 januari 2014. Marcus Agius är extern, dvs han har ingen befattning inom PA Consulting Group.  Han har bland annat varit styrelseordförande för Barclays Bank och som den första externa suttit i BBCs Executive Board.  

Samtidigt som nuvarande ordförande Jon Moynihan har beslutat att avgå från sin post i slutet av 2013 har ytterligare tre styrelseledamöter, Victor Halberstadt, Martin Stapleton och Lady Barbara Judge, bestämt sig för att lämna sina respektive poster. De ersätts av Michael Queen, som tillträdde styrelsen i slutet av 2012, Richard Wilson, som tillträdde sitt uppdrag tidigare i år samt slutligen Esther Dyson, som går in i styrelsen from den 6 december 2013.

- Jag är glad över att vara en del av PA Consulting Group. Jag har den största respekt för Jon Moynihan och hans roll i PA där han har bidragit till att utveckla och skapa det framgångsrika företag som vi känner det idag. Jag hyser inga tvivel om att bolaget har en ljus framtid som jag och mina nya kollegor ska göra allt för att understödja, säger Marcus Agius.

- Med ny ordförande och flera nya medlemmar i styrelsen kommer PA kunna ta fortsatt stora kliv in i framtiden. Den tekniska utvecklingen, särskilt inom IT, går mycket snabbt. Hela affärslivet förändras. Det har varit och kommer fortsatt att vara, viktigt med PA:s tekniska och innovativa kraft som bland annat har sin bas i vårt utvecklingscentrum i Cambridge. Vår styrelseordförande Jon Moynihan har varit pådrivande. Med nya krafter ska vi gå vidare och hjälpa våra uppdragsgivare in i ett alltmer digitalt affärsliv som omfattar både nya möjligheter och utmaningar, säger Mats Alerius som är Sverigechef på PA Consulting Group.

För mer information om såväl den nytillträdde styrelseordföranden som övriga nya styrelsemedlemmar se PA:s globala pressmeddelande på vår hemsida.

För mer information kontakta:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig på tel. 08-454 19 80 eller mejl pia.kullander@paconsulting.com.

Om PA

PA Consulting Group är ett världsledande oberoende managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. Vår expertis i Sverige avser främst rådgivning och genomförande inom områdena strategi, styrmodeller, shared services och sourcing samt program-ledning. PA Consulting Group sysselsätter 2500 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com

Prenumerera