PA Consulting Group medarrangör till Årets Ledare 2013:

En förebild med stort personligt engageman

SKF:s VD Tom Johnstone utsågs i kväll till pristagare av Årets Ledare 2013, en årlig utmärkelse som PA Consulting Group (PA) stödjer i rollen som partner. 

Juryns motivering av Tom Johnstone till Årets Ledare 2013:
”Årets ledare 2013 har genom ett mycket framgångsrikt lederaskap lett och utvecklat en koncern i med- och motgångar. Pristagaren har genom ett starkt personligt engagemang och djupt kunnande vidareutvecklat medarbetare och bolaget till en världsledande koncern.”   

Tom har initierat och drivit förändringen av SKF från ett volym- till ett värdebaserat företag med ett väl utvecklat produkt- och serviceerbjudande. Därutöver har han grundlagt ett hållbarhetstänk med en tydlig miljömedvetenhet som är en väsentlig del av SKF:s affärsmodell och inriktning och som bidragit till att skapa en mer attraktiv arbetsgivare för den yngre generationen.  

- Vi på PA möter ofta framstående ledare i våra uppdrag för svenska storföretag och organisationer. Ledare som har förmågan att entusiasmera, driva och genomföra större förändringar och som ofta lyckas nå uppsatta mål och kan verka som positiva förebilder. Det är också skälet till att vi på PA ställer oss bakom Årets Ledare, säger Stefan Bergmark, partner på PA Consulting Group.  

Utmärkelsen Årets Ledare firar i år 30-årsjubileum och har under tre decennier delats ut med målsättningen att uppmärksamma positiva förebilder inom svenskt närings- och organisationsliv. Initiativtagare till priset var Affärsvärlden i samarbete med PA.

Årets Ledares jury 2013:

  • Claes Dahlbäck, f.d. styrelseordf. och vd, Investor (juryns ordförande)
  • Agneta Dreber, styrelseordf., Sveriges Radio
  • Carl-Henric Svanberg, styrelseordf., British Petroleum
  • Anders Nyrén, vd, Industrivärden
  • Stefan Bergmark, partner, PA Consulting Group
  • Christian Lindell, vd, Zacco Sweden
  • Mats-Ola Bydell, senior client partner, Korn/Ferry International
  • Jon Åsberg, chefredaktör, Affärsvärlden

För mer information om partnerskapet utifrån PA Consulting Groups perspektiv, kontakta:                         
Pia Kullander, marknads och kommunikationsansvarig, 0733-10 47 80 alt. pia.kullander@paconsulting.com 


Om PA 
PA Consulting Group är ett världsledande oberoende managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet avförändringen säkerställs. Vår expertis i Sverige avser främst rådgivning och genomförande inom områdena strategi,styrmodeller, sourcing samt programledning. PA Consulting Group sysselsätter 2200 anställda globaltvarav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com/se

Prenumerera