PA Sverige coachar nyanlända akademiker

Under hösten kommer PA Consulting Group (PA) bjuda in tjugo nyanlända akademiker till sitt kontor för att öva anställningsintervjuer. Syftet är att ge de arbetssökande möjlighet att sätta sina färdigheter på prov i en verklighetsliknande intervjusituation på svensk arbetsmarknad. Bakom initiativet står PA i samarbete med projektet Academic Power som drivs i Botkyrka Kommun.

Intervjuträning och CV-skrivande utgör en del av den utbildning som Academic Power erbjuder nyanlända akademiker. Bakgrunden till denna satsning är att högutbildade invandrare – både i Sverige och i resten av Europa – ofta är överkvalificerade för sina jobb. I genomsnitt tar det sju år för utlandsfödda akademiker att komma in på den svenska arbetsmarknaden och Sverige är bland de sämsta i Europa när det gäller integration av kvalificerad arbetskraft[1]. Detta integrationsproblem är något som fått mycket uppmärksamhet i media den senaste tiden, särskilt i anslutning till valresultatet.

Deltagarna i Academic Power bjuds in till PA:s kontor i Stockholm för en övningsintervju med seniora konsulter som följs av feedback kring intervjusvar och CV. Genom att deltagarna kommer till en ny miljö och träffar människor de aldrig tidigare mött blir upplevelsen realistisk och ofta en större erfarenhet jämfört med att öva med folk man känner.

-Vi på PA vill hjälpa våra kollegor från andra länder att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vi är högutbildade och vet vad som krävs av akademiker för att göra bra ifrån sig på en anställningsintervju i Sverige, säger Ida Muncker, som initiativtagare till projektet och ansvarig för samarbetet med Academic Power.

-Om vi kan hjälpa deltagarna med att stärka deras självförtroende i intervjusituationen blir det lättare för dem att prestera när ett jobb står på spel, avslutar Ida.

Kort om Academic Power:
Academic Power erbjuder nyanlända akademiker en 15-18 veckor lång utbildning - i ett av de mest invandrartäta områdena i Stockholm - med syftet att underlätta deras introduktion på den svenska arbetsmarknaden. Projektet som initierades 2013 och som hittills omfattat ca 75 utlandsfödda akademiker finansieras delvis via Europeiska Integrationsfonden.

För mer information kontakta:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, 08-454 19 80, pia.kullander@paconsulting.com.

Kort om PA:
PA Consulting Group är ett världsledande oberoende managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. Vår expertis i Sverige avser främst rådgivning och genomförande inom områdena strategi, styrmodeller, shared services och sourcing samt programledning. PA Consulting Group sysselsätter 2500 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com. 


1] Källa: Stockholms universitet

Taggar:

Prenumerera