VW visar vägen för den europeiska bilindustrin

Volkswagen visar vägen för europeisk och amerikansk bilindustri. I en rapport i bokform beskriver PA Consulting Group hur VW idag håller på att ta över ledarskapet i världen från Toyota.

I Sverige finns nu en engelsk version av rapporten i bokform, översatt från tyska som originalspråk. Den beskriver hur Volkswagen (VW) utmanar Toyota som världens ledande bilföretag. VW följer inte ett recept eller en ensidig riktning. VWs framgångar bygger mer på många olika varumärken (Audi, Porsche, Seat, Skoda m fl) som har modeller i hela skalan från små billiga bilar upp till lyxbilar.

I boken “Motoring the Future – VW and Toyota vying for pole position” menar författarna att även VW står inför utmaningar. Företaget har över 300 000 anställda och frågan är om det finns jobb för alla i framtiden, särskilt i de traditionella ”VW-regionerna”. VWs expansion kommer inte att ske i hemlandet Tyskland, utan snarare i länder som Ryssland, Kina och Indien.

Receptet för Europas bilindustri, enligt PA Consulting Group, som arbetar med strategiska frågor inom bilindustrin sedan fler år är:

  • Samarbeta!
  • Utveckla miljöbilar!
  • Sikta på helt olycksfria bilar.
  • Bygg små billighetsbilar, möt konkurrensen från Asien.
  • Pressa inte era underleverantörer, bygg istället starka allianser. Utveckla en atmosfär av samarbete, utvecklingslusta och trygghet.
  • Ansträng er mer för att behålla kunderna under bilens livslängd!

Den europeiska och svenska bilindustrins utveckling kan innebära fortsatt neddragningar. Men med innovationsförmåga, samarbeten och stabila förhållanden med underleverantörer kan även de svenska bilföretagen ha en chans att överleva och utvecklas vidare.

Boken finns hos Bokus och kan beställas för 307 kr exklusive moms.

För mer information vänligen kontakta:
Pia Kullander, marknads- och kommunikationsansvarig, PA Consulting Group
Tel. 08-454 19 80, e-mail: pia.kullander@paconsulting.com

Om PA
PA Consulting Group är ett världsledande oberoende managementkonsultföretag inom områdena management, innovation och IT. I Sverige har vi etablerat oss som ledande rådgivare i transformationsprogram inom såväl privat näringsliv som offentlig förvaltning. Vårt kunnande och vår erfarenhet spänner från framtagande av strategi och design till genomförande av lösningar. Våra uppdrag handlar om att i nära samarbete med kund hantera förändringsprocesser på ett effektivt sätt där värdet av förändringen säkerställs. Vår expertis i Sverige avser främst rådgivning och genomförande inom områdena strategi, styrmodeller, shared services och sourcing samt programledning. PA Consulting Group sysselsätter 2200 anställda globalt varav 330 i Norden och är verksamma i mer än 35 länder. För mer information besök: www.paconsulting.com

 

 

Prenumerera