Ändring av antalet aktier och röster i PA Resources AB

Per den 28 februari 2013 uppgår antalet aktier i PA Resources till 14.145.998.972 aktier, varav samtliga aktier är av samma slag och äger en röst vardera.

PA Resources har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en fulltecknad företrädesemission omfattande sammanlagt 7.052.751.048 aktier fördelat på 3.824.865.912 A-aktier och 3.227.885.136 B-aktier. Till följd av att företrädesemissionen slutregistrerades i början av februari 2013, har antalet aktier och röster i PA Resources förändrats under februari 2013 och ökat med sammanlagt 3.483.494.416 aktier fördelat på 1.490.470.213 A-aktier och 1.993.024.203 B-aktier. Vidare har samtliga de 9.683.655.408 B-aktier, som gavs ut i samband med nyemissionerna, omvandlats till A-aktier i början av februari. Bolaget har därmed återigen bara ett aktieslag, motsvarande totalt 14.145.998.972 aktier.

Stockholm den 28 februari 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Carolina Strömlid, Kommunikationschef, PA Resources
+46 708 807173, ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.


Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 10.00
den 28 februari 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar