Finansiell kalender 2016

Nedan följer PA Resources AB:s finansiella kalender för 2016.

  • Bokslutskommuniké 2015 (januari - december)                                                     3 februari 2016
  • Årsredovisning 2015                                                                                           29 april 2016
  • Delårsrapport kvartal 1 (januari - mars 2016)                                                         31 maj 2016
  • Bolagsstämma 2016                                                                                           31 maj 2016
  • Delårsrapport kvartal 2 (januari - juni 2016)                                                           31 augusti 2016
  • Delårsrapport kvartal 3 (januari - september 2016)                                                 30 november 2016
  • Bokslutskommuniké 2016 (januari - december)                                                      28 februari 2017

Stockholm, 17 november 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjertstedt, Investor Relations
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.08:40 den 17 november 2015.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar