Framgångsrik utfarmning av Mer Profonde Sud i Kongo

PA Resources har ingått ett avtal att farma ut 60 procent av bolagets ägarandel i Mer Profonde Sud-området till SOCO International plc.

Mer Profonde Sud-området omfattar licensens prospekteringsområde men exkluderar Azuritefältet. I utbyte mot att bära vissa av PA Resources kostnader, kommer SOCO som operatör att överta en 60-procentig ägarandel i MPS prospekteringsområde och kommer att genomföra borrning av en prospekteringsbrunn under licensens återstående period. Transaktionen är föremål för nödvändiga godkännanden från partners och myndigheter, vilka innefattar både tilldelningen av ägarandelen till SOCO och en förnyelse av licensens tredje och sista period. Efter att transaktionen slutförts, kommer PA Resources att behålla 25 procents ägarandel i licensen, medan det kongolesiska statliga oljeföretaget SNPC kommer att behålla sin nuvarande ägarandel på 15 procent.

Utfarmningen kommer resultera i en nedskrivning på USD 50 miljoner, cirka SEK 320 miljoner, som redovisas i bokslutskommunikén för 2013.

-Vi är glada att kunna tillkännage denna affär och vi ser fram emot ett nära samarbete med våra partners för att säkra nödvändiga godkännanden för att möjliggöra denna transaktion. Vi tror att denna utfarmning ligger i samtliga parters intresse då den innebär att prospekteringen av MPS kommer att fortsätta genom en i Kongo etablerad operatör. Efter en nyligen genomförd utvärdering är vi optimistiska till MPS-områdets potential att vara mindre komplext än Azurite, och det ligger i nära anslutning till fält både med betydande produktion och under utbyggnad i angränsande licenser, kommenterar Mark McAllister, PA Resources vd.

Stockholm den 4 november 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Mark McAllister, vd och koncernchef
+44 203 322 0182
          

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.45 den 4 november 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar