Gunvor Group har inlämnat ansökan om konkurs i PA Resources

Under söndagskvällen informerade Gunvor Group bolaget om att man lämnat in en ansökan om konkurs i PA Resources AB. Bolaget har ännu inte delgivits något officiellt besked av Stockholms tingsrätt. Som följd av den pågående företagsrekonstruktionen bedöms ansökan inte ha någon omedelbar påverkan på bolaget.

Då Gunvor Group meddelat att man kan överväga att dra tillbaka ansökan söker bolaget nu en förtydligande från Gunvor Group avseende deras avsikter och vilka villkor de kan tänkas ställa. Bolaget befinner sig för närvarande i diskussioner med sina obligationsägare kring deras vilja att finansiera bolaget kortsiktigt.

PA Resources styrelse kommer sammanträda onsdag morgon den 15 april för att utvärdera situationen och på eftermiddagen samma dag äger borgenärssammanträde rum vid Stockholms tingsrätt. Vid detta sammanträde kommer rekonstruktören presentera sin syn på kommande steg i rekonstruktionsprocessen.


Stockholm, 13 april 2015
PA Resources AB (publ)


För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, Chief Financial Officer
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.12:55 den 13 april 2015.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar