Gunvor Group har meddelat PA Resources sin avsikt att inte bidra med ny finansiering

PA Resources AB (”PA Resources”, ”Bolaget”), har sedan flera månader förhandlat med såväl obligationsägare som Gunvor Group för att enas om en ny långsiktig finansieringsplan för bolaget.

Gunvor Group har idag meddelat bolaget sin avsikt att inte bistå med ny finansiering i formen av aktiekapital eller nya lån, i den pågående refinansieringsprocessen. I tillägg till detta har Gunvor Group begärt återbetalning av det utestående RBL-lånet (84 MUSD plus upplupen ränta).

Bolagets styrelse och ledning utvärderar situationen och återkommer med ytterligare information så snart som möjligt.

Stockholm, 7 april 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, Chief Financial Officer
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.17:45 den 7 april 2015.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar