Inbjudan till presentation av Q1 resultatet den 24 april

PA Resources publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2013 onsdagen den 24 april kl. 08.15 CET. Vd Bo Askvik håller en webbsänd telefonkonferens samma förmiddag kl. 10.00 CET.

Presentationen webbsänds live på www.paresources.se där även presentationsmaterialet finns att tillgå. Efter presentationen hållits kommer en inspelad version finnas tillgänglig.

Länk till webbsändningen:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/paresources/objects/2hjgf1mb/

För deltagande via telefon, vänligen ring:

Sverige: + 46 8 505 564 74
UK: +44 203 364 5374
USA: +1 855 753 2230

Stockholm, 16 april 2013
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Carolina Haglund Strömlid, Kommunikations & IR chef
+46 708 80 71 73, ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 10.00 den 16 april 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar