Inbjudan till presentation av Q1 resultatet den 25 april

PA Resources publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2012 onsdagen den 25 april kl. 07.45 CET. Vd Bo Askvik och CFO Nicolas Adlercreutz håller en webbsänd telefonkonferens samma förmiddag kl. 10.00 CET.

Presentationen webbsänds live på www.paresources.se där även presentationsmaterialet finns att tillgå.
Efter presentationen hållits kommer en inspelad version finnas tillgänglig.

Länk till webbsändningen:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/paresources/objects/40wy8jmt/

För deltagande via telefon, vänligen ring: 
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 (0)203 043 24 36
USA: +1 866 458 40 87

Stockholm, 17 april 2012
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta: 
Carolina Haglund Strömlid
IR-chef, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)708 80 71 73
E-post: ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources intäkter uppgick till 2 154 MSEK för helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 10.00 CET den 17 april 2012.

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar