Nasdaq Stockholm har godkänt PA Resources ansökan att avnotera sin SEK-denominerade obligation

PA Resources har meddelats att dess ansökan att avnotera sin SEK-denominerade obligation från Nasdaq Stockholm har godkänts. Sista dag för handel på börsen kommer vara 1 februari 2016.

Stockholm, 25 januari 2016
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjertstedt, Investor Relations
Tel:         +46 8 545 211 54        
E-post:   ir@paresources.se

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.11:15 den 25 januari 2016.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar