Ny produktionsbrunn på Didon-fältet i Tunisien

PA Resources har slutfört borrningen av en ny produktionsbrunn på Didon-fältet offshore Tunisien.
 
Olje- och gas koncernen PA Resources har slutfört borrningen av en horisontell produktionsbrunn, Didon-10, på Didon-fältet i Tunisien. Brunnen borrades av jack-up riggen Ensco 85 in i El Gueria reservoaren vilket skett på ett kostnadseffektivt sätt genom att till viss del utnyttja en tidigare borrad brunn. Brunnen borrades genom en 350 meter lång horisontell sektion med mycket goda reservoaregenskaper.
 
- Vi är mycket nöjda med de framgångsrika borrningarna och det faktum att vi nu kommer att kunna höja produktionen på Didon-fältet. Den nya produktionsbrunnen ökar PA Resources totala produktion och ger oss stor trygghet i att vi kommer att producera i enlighet med vår tidigare lämnade prognos för 2009 på 11 000 - 14 000 fat per dag i genomsnitt, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef i PA Resources AB.
 
Med den nya brunnen kommer totalt fem brunnar att vara i produktion från oljeplattformen på Didon-fältet.
 
PA Resources har 100 procents ägarandel i fältet.
 
Stockholm, 10 juni 2009
PA Resources AB (publ)
 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se

eller

Bo Askvik
CFO, PA Resources AB
Telefon: +46 708 19 59 18
 

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verk-samhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om cirka 2 420 MSEK under 2008. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar