Ökning av antal aktier i PA Resources i juni 2010

I enlighet med lagen om handel med finansiella instrument 4 kap 9 § meddelar PA Resources AB härmed att antalet aktier och röster i bolaget ökade med 469 711 149 till 637 465 131 under juni 2010. Aktiekapital ökade med 234 855 574,50 SEK till 318 732 565,50 SEK under samma tidsperiod. För mer information se även bolagets pressrelease som offentliggjordes den 28 juni 2010. Under juli månad har ingen förändring av aktierna eller aktiekapitalet skett.

Per den 30 juli 2010 uppgår därmed det totala antalet aktier och röster i PA Resources till 637 465 131 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 318 732 565,50 SEK.

 

Stockholm, 30 juli 2010

PA Resources AB (publ)

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)70 819 59 18
E-post: info@paresources.se

 

 

 

 

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

 

PA Resources hade intäkter om 2 113 MSEK under helåret 2009. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Mid Cap) och Oslo Börs i Norge (segment OB Match). För mer information besök gärna www.paresources.se.

 

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar