PA Resources årsredovisning för 2011 offentliggjord

PA Resources har idag publicerat årsredovisningen för 2011 vilken finns tillgänglig på www.paresources.se.

Tryckt årsredovisning distribueras från och med vecka 16 till de som har anmält sitt intresse till ir@paresources.se eller per telefon +46 (0)8 545 211 50.

För fullständig Årsredovisning, se bifogad pdf-fil.

Stockholm, 2012-03-30
PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:
Carolina Haglund Strömlid
IR-chef, PA Resources AB
Tel: +46 (0)8 545 211 50
Mobil: +46 (0)708 80 71 73
E-post:
ir@paresources.se


PA Resources AB (publ)
är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 15.10 den 30 mars 2012.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar