PA Resources årsredovisning för 2013 offentliggjord

PA Resources har idag publicerat årsredovisningen för 2013 vilken finns tillgänglig på www.paresources.se.

Den tryckta årsredovisningen distribueras från och med vecka 14 till de som har anmält sitt intresse till ir@paresources.se eller per telefon +46 (0)8 545 211 50.

För fullständig Årsredovisning, se bifogad pdf-fil.

Stockholm, 21 mars 2014
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Ingrid Östhols
Head of Corporate Communications & IR
PA Resources AB
Tel:
072-181 08 67
E-post: ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 1 312 MSEK för helåret 2013. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 10.30 den 21 mars 2014.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar