PA Resources bekräftar danskt gasfynd

Sidobrunnen till det nyligen gjorda gasfyndet på Broder Tuck prospektet i Licens 12/06 offshore Danmark har bekräftat förekomsten av ytterligare hydrokarboner. Analyser av prover från den initiala prospekteringsbrunnen har indikerat ett högre än förväntat innehåll av kondensat.

– Vi är nöjda med att ha bekräftat förekomsten av ytterligare hydrokarboner med hjälp av sidobrunnen och att kunna lämna en uppdatering gällande innehållet av kondensat i gasen, vilket överstiger våra förväntningar och adderar värde till fyndet. Detta är ett spännande fynd för PA Resources och vi ser nu fram emot prospekteringsbrunnen på Lille John, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för PA Resources.

Den initiala prospekteringsbrunnen på Broder Tuck (5504/20-4), belägen cirka 10 kilometer söder om Gormfältet i den danska delen av Nordsjön, påträffade i juli en zon med hydrokarboner i det primära målet i Mellersta Jura. Denna brunn har nu sidoborrats till en plats cirka 680 meter från den initiala brunnen och sandstenen från Mellersta Jura innehåller även här hydrokarboner, dock något mindre väl utvecklade än i det första borrhålet. 2011 års borrprogram har därmed fastställt att det i denna sidobrunn finns en bruttokolumn med hydrokarboner uppgående till minst 360 meter från krönet av strukturen ned till basen av sandstenen från Mellersta Jura.

Pågående analyser av prover från den initiala prospekteringsbrunnen har nu bekräftat att de påträffade hydrokarbonerna består av högkvalitativ gas med kondensat med en relativ densitet (API gravity) på cirka 44 grader till en proportion av cirka 80-90 fat kondensat per miljon standardkubikfot gas.

Efter det att Broder Tuck har pluggats och lämnats, flyttas borriggen ENSCO 70 inom kort för att borra den andra prospekteringsbrunnen i detta borrprogram på Lille John prospektet. Lille John ligger cirka 8 kilometer söderut.

Följande företag är delägare i Licens 12/06; PA Resources UK Limited (64 %), Nordsøfonden (20 %), Danoil Exploration A/S (8 %) och Spyker Energy APS – ett helägt dotterbolag i Spyker Energy Plc (8 %).

Stockholm, 26 augusti 2011
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Mobil: +46 (0)70 819 59 18
E-post: info@paresources.se


PA Resources AB (publ)
är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.45 CET den 26 augusti 2011.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar