PA Resources delårsrapport för januari - mars 2012

SAMMANFATTNING

  • Koncernens intäkter uppgick under första kvartalet till 650 (583) MSEK.
  • EBITDA för kvartalet var 395 (359) MSEK.
  • Resultat före skatt i första kvartalet uppgick till 68 (143) MSEK.
  • Det operativa kassaflödet för första kvartalet uppgick till 175 (142) MSEK.
  • Efter kvartalets utgång genomfördes en lifting på Azuritefältet om 520 000 fat.
  • Kassaflödet från första kvartalet tillsammans med kassaflödet från Azuriteliftingen har hittills under 2012 minskat nettolåneskulden med cirka 580 MSEK.
  • I början av mars nådde Asengfältet en högre produktionsnivå på runt 60 000 fat per dag som ger PA Resources cirka 3 400 fat netto.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Kv 1 2012 Kv 1 2011 jan.-dec. 2011
Rörelsens intäkter (MSEK) 650 583 2 154
EBITDA (MSEK) 395 359 1 295
EBITDA marginal 60,8% 61,5% 60,1%
Rörelseresultat (MSEK) * 214 140 508
Rörelsemarginal * 33,0% 24,0% 23,6%
Resultat före skatt (MSEK) * 68 143 158
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) -0,05 0,08 -3,27

* Siffrorna för helåret 2011 exkluderar icke-kassaflödespåverkande engångskostnader om 2 035 MSEK före skatt och
1 758 MSEK efter skatt.

(För fullständig delårsrapport, se bifogad fil.)

Stockholm, 25 april 2012
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Nicolas Adlercreutz
CFO, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)8 545 211 56
E-post: ir@paresources.se

eller

Bo Askvik
VD och CEO, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)8 545 211 50 (vxl)

Webbsänd telefonkonferens
PA Resources resultat för första kvartalet 2012 presenteras den 25 april kl. 10.00 genom en webbsänd telefonkonferens. För deltagande via webb, se länk på www.paresources.se eller använd följande länk:
http://storm.zoomvisionmamato.com/player/paresources/objects/nxs1rkzc/

För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 203 043 24 36
USA: +1 866 458 40 87

En inspelad version finns tillgänglig efter presentationen på www.paresources.se.

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo och Ekvatorialguinea. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 07.45 CET den 25 april 2012.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar