PA Resources delårsrapport januari - juni 2011

SAMMANFATTNING

  • Koncernens intäkter uppgick under andra kvartalet 2011 till 542,2 (588,9) MSEK.
  • EBITDA för kvartalet var 335,5 (348,9) MSEK. 
  • Resultat före skatt i andra kvartalet uppgick till -12,8 (-138,5) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,46) SEK.
  • Ett fynd av gas gjordes på danska prospektet Broder Tuck i mitten av juli, utvärdering pågår genom borrning av en sidobrunn.
  • Utbyggnaden av Asengfältet i Ekvatorialguinea ligger före tidsplan och produktionsstarten är nu beräknad till slutet av 2011.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Kv 2 2011 Kv 2 2010 jan-juni 2011 jan-juni 2010 jan-dec 2010
Rörelsens intäkter (MSEK) 542,2 588,9 1 125,4 999,1 2 226,7
EBITDA (MSEK) 335,5 348,9 694,2 556,4 1 275,7
EBITDA marginal (procent) 61,9% 59,2% 61,7% 55,7% 57,3%
Rörelseresultat (MSEK) 145,5 163,0 285,4 177,4 490,4
Rörelsemarginal (procent) 26,8% 27,7% 25,4% 17,8% 22,0%
Resultat före skatt (MSEK) -12,8 -138,5 130,6 -227,0 179,3
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)  -0,26 -0,46 -0,18 -0,76 -0,61

(För fullständig Delårsrapport, se bifogad fil.)

Stockholm, 17 augusti 2011
PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)8 21 83 82 (vxl). Mobil: +46 (0)708 19 59 18
E-post: ir@paresources.se

eller

Nicolas Adlercreutz
CFO, PA Resources AB
Telefon: +46 (0)8 21 83 82 (vxl). Mobil: +46 (0)70 587 44 88

Webbsänd telefonkonferens
PA Resources resultat för andra kvartalet 2011 presenteras den 17 augusti kl. 10.00 genom en webbsänd telefonkonferens. För deltagande, se länk på www.paresources.se eller ring:
Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 (0)203 043 24 36
USA: +1 866 458 40 87

En inspelad version av webbsändningen finns tillgänglig på www.paresources.se efter presentationen.


PA Resources AB (publ)
är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.15 CET den 17 augusti 2011.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar