PA Resources delårsrapport januari – mars 2013

SAMMANFATTNING

  • Koncernens intäkter uppgick under första kvartalet till 446 (650) MSEK.
  • EBITDA för kvartalet var 242 (395) MSEK.
  • Resultat före skatt för kvartalet uppgick till 110 (68) MSEK.
  • För perioden redovisades ett positivt resultat på 34 (-31) MSEK.
  • Genomförd företrädesemission tillförde bolaget 604 MSEK netto efter emissionskostnader.
  • I slutet av mars inleddes borrningen av prospekteringsbrunnen på Carla South i Block I i Ekvatorialguinea.
  • Efter kvartalets utgång har PA Resources tilldelats ytterligare 50% i licensen Mer Profonde Sud i Republiken Kongo samt att licensen förlängts vilket möjliggör ytterligare utvärdering av området.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Kv 1 2013 Kv 1 2012 jan.-dec. 2012
Rörelsens intäkter (MSEK) 446 650 2 184
EBITDA (MSEK) 242 395 1 255
EBITDA marginal 54,4% 60,8% 57,5%
Rörelseresultat (MSEK) * 169 214 684
Rörelsemarginal * 37,8% 33,0% 31,3%
Resultat före skatt (MSEK) * 131 68 85
Periodens resultat 34 -31 -1 966
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 0,003 -0,04 -1,93

*Siffrorna för tremånadersperioden 2013 exkluderar icke-kassaflödespåverkande engångskostnader om 21 (0) MSEK före och efter skatt. Siffrorna för helåret 2012 exkluderar icke-kassaflödespåverkande engångskostnader om 1 748 MSEK före och efter skatt.

För hela rapporten, se bifogad pdf.

Webbsänd telefonkonferens
PA Resources resultat för första kvartalet presenteras den 24 april 2013 kl. 10.00 genom en webbsänd telefonkonferens. För deltagande via webb, använd följande länk: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/paresources/objects/2hjgf1mb/

För deltagande via telefon, vänligen ring:
Sverige: +46 8 505 564 74, UK: +44 203 364 5374, USA: +1 855 753 2230

Stockholm, 24 april 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik, VD och koncernchef, PA Resources, +46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.15 CET den 24 april 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar