PA Resources erhåller waiver för det svenska obligationslånet

PA Resources AB (publ) meddelar resultatet från obligationsägarmötet den 4 juli 2013, under vilket obligationsägarna i det svenska obligationslånet (ISIN: SE0003652577) beviljat bolaget ett medgivande (en så kallad waiver). Obligationsägarmötet genomfördes genom ett skrifligt förfarande och agenten, CorpNordic, har fastställt resultatet mot en skuldbok från Euroclear med avstämningsdatum den 28 juni 2013. Resultatet från obligationsägarmötet bekräftar det preliminära resultat som meddelades i ett pressmeddelande den 5 juli 2013.

Stockholm, 9 juli 2013
PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:

Tomas Hedström, CFO, +46 706534108

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 9 juli 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar