PA Resources har inlämnat ansökan att avnotera sin SEK-denominerade obligation

PA Resources AB (“bolaget”) har lämnat in ansökan om att avnotera sin SEK-denominerade obligation från Nasdaq Stockholm efter att obligationsägarna enhälligt röstat för de nödvändiga ändringarna i obligationens villkor. De godkända villkorsändringarna har reducerat kraven på finansiell rapportering vilket möjliggör bolagets fortsatta kostnadsbesparingar.   

Bolaget har föreslagit den 1 februari 2016 som sista dag för handel av obligationen på börsen. Sista handelsdagen kommer dock slutligen att fastställas av Nasdaq Stockholm efter det att ansökan har godkänts. Efter avnoteringen kommer det vara fortsatt möjligt att handla obligationen manuellt.

Stockholm, 25 januari 2016
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjertstedt, Investor Relations
Tel:         +46 8 545 211 54        
E-post:   ir@paresources.se

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.08:00 den 25 januari 2016.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar