PA Resources har lämnat in ansökan om att avnotera sin aktie den 31 december 2015

Fredag den 20 november 2015, lämnade PA Resources in en ansökan om avnotering av sin aktie från Nasdaq Stockholm. Ansökan följer styrelsens beslut att fullfölja med avnoteringen vilket annonserades i pressmeddelandet PA Resources avser att avyttra sina tillgångar och ansöka om avnotering offentliggjort den 17 november 2015.

I ansökan till Nasdaq Stockholm har sista dag för handel satts till den 31 december 2015. PA Resources åtagande gentemot sina borgenärer att avnotera sin aktie annonserades för första gången i samband med offentliggörandet av rekonstruktionsplanen den 9 september 2015. Styrelsen bedömer att den 31 december 2015 är ett lämplig datum för sista dag av handel då vid denna tidpunkt har tillräckligt med tid förlöpt sedan annonseringen av avnoteringen för att tillåta aktieägare att sälja sina aktier om de så önskar. Sista dag för handel kommer dock slutligen fastställas av Nasdaq Stockholm.

Efter avnoteringen kommer aktieägarna behålla sina aktier i PA Resources i formen av ett onoterat innehav.

Stockholm, 23 november 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Petter Hjertstedt, Investor Relations
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Tunisien. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.08:30 den 23 november 2015.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar