PA Resources produktionsrapport för februari 2012

 

Genomsnittlig oljeproduktion per dag*

(fat per dag) Ackumulerat,
helår 2012
Februari
2012
Västafrika 6 400 6 200
Nordafrika 2 600 2 500
Koncernen totalt 9 000 8 700

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

  • Under februari minskade produktionen i en brunn på Azuritefältet i Republiken Kongo markant och den producerar nu på en mycket låg nivå, vilket har medfört att fältets produktionsnivå har fallit med totalt runt 2 000 fat per dag, av vilket cirka 700 fat per dag netto till PA Resources baserat på licensandel (Working interest). Denna brunn har en relativt komplicerad teknisk lösning för produktion i två olika zoner, som inte har fungerat som avsett. Operatören försöker återställa högre produktionsnivåer i brunnen samtidigt som de arbetar med att diagnostisera orsaken till problemen för att identifiera möjliga åtgärder.
  • I början av mars uppnådde Asengfältet i Ekvatorialguinea den planerade produktionsplatån på runt 60 000 fat per dag, av vilket cirka 3 400 fat per dag netto till PA Resources baserat på licensandel (Working interest).

Stockholm, 7 mars 2012
PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik
VD och koncernchef
PA Resources
Telefon: +46 (0)70 819 59 18
E-post:
info@paresources.se

 

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 154 MSEK under helåret 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 7 mars 2012.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar