PA Resources produktionsrapport för januari, 2013

Genomsnittlig oljeproduktion per dag*

(fat per dag) Ackumulerat,
helår 2013
Januari,
2013
Västafrika 5 000 5 000
Nordafrika 2 100 2 100
Koncernen totalt 7 100 7 100

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala
bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

  • Ett tekniskt fel i borrhålet förhindrade den planerade sidobrunnen på Azuritefältet. Medan fältet fortsätter producera pågår utvärdering av alternativa aktiviteter på fältet. För mer information se boksluts-kommunikén som publicerades den 6 februari 2013.

Stockholm, 6 februari 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik, VD och koncernchef, PA Resources
+46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbygg-nad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 184 MSEK under helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 6 februari 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar