PA Resources produktionsrapport för juli 2011

Under juli uppgick PA Resources genomsnittliga produktion till 8 600 fat per dag.

Genomsnittlig oljeproduktion per dag*

(fat per dag) Perioden
januari – juli 2011
Juli 2011
Västafrika 5 500 5 000
Nordafrika 3 500 3 600
Koncernen totalt 9 000 8 600

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen
på oljefälten före reduceringar för royalty och andra skatter. Produktionssiffrorna är preliminära.

  • Västafrika: Den sista produktionsbrunnen på Azuritefältet i Republiken Kongo har presterat långt under operatörens prognostiserade nivå och det förefaller som formationen skadats vid färdigställandet av brunnen. Fortsatt utvärdering pågår för att bedöma om det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder på brunnen.
  • Nordafrika: Produktionen i Tunisien har fortsatt på en stabil nivå. Didonfältet producerade liksom tidigare från två av fältets brunnar men har under juli även periodvis producerat från en tredje brunn.

Stockholm, 8 augusti 2011
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Bo Askvik, VD och koncernchef PA Resources AB
Telefon: +46 (0)70 819 59 18
E-post: info@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 8 augusti 2011.

 

 

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar