PA Resources produktionsrapport för kvartal 1, 2014

Genomsnittlig oljeproduktion per dag*

(fat per dag) Kvartal 4
  2013
Kvartal 1,
  2014
Västafrika 3 000 2 600
Nordafrika** 600 800
Koncernen totalt 3 600 3 400

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

** PA Resources licensandel i Didon-fältet i Tunisien kommer att minska från 100% till 30% förutsatt att utfarmningstransaktionen med EnQuest godkänns. Produktionssiffrorna ovan avser en 30-procentig andel.

  • Total oljeproduktion, kvartal 1 2014:                         305 000 fat
  • Genomsnittligt försäljningspris, kvartal 1 2014:        108 USD per fat (preliminärt)
  • Nästa produktionsrapport publiceras den 7 juli, 2014.

Stockholm, 7 april 2014

PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:

Ingrid Östhols, Head of Corporate Communication & IR

+46 72 181 08 67

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 1 312 MSEK för helåret 2013. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 7 april 2014.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar