PA Resources produktionsrapport för kvartal 1 och mars 2013

Genomsnittlig oljeproduktion per dag*

(fat per dag) Kvartal 1,
2013
Mars,
2013
Västafrika 4 800 4 700
Nordafrika 2 000 1 900
Totalt 6 800 6 600

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala
bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

  • Total oljeproduktion, kvartal 1 2013:                      608 300 fat
  • Genomsnittligt försäljningspris, kvartal 1 2013:   113 USD per fat (preliminär)
  • Produktionsnivåerna på Azuritefältet var fortsatt påverkade av ojämna och instabila flöden från flera av brunnarna. Detta resulterade även i kortare oplanerade avbrott på den flerfaspump som används för att lyfta olja och vatten till produktionsfartyget.
  • Produktionen på ett av de mindre fälten på land i Tunisien påverkades av en försening i samband med åtgärdandet av en brunn. Arbetet har nu genomförts med lyckat resultat.

Stockholm, 8 april 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik, PA Resources vd och koncernchef
+46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbygg-nad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 184 MSEK under helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 8 april 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar