PA Resources produktionsrapport för oktober, 2013

Genomsnittlig oljeproduktion per dag*

(fat per dag) Ackumulerat,
helår 2013
Oktober,
2013
Västafrika 4 200 3 600
Nordafrika** 600 400
Koncernen totalt 4 800 4 000

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

** PA Resources licensandel i Didon fältet i Tunisien kommer att minska från 100 % till 30 % förutsatt att utfarmningstransaktionen med EnQuest godkänns. Produktionssiffrorna har därför justerats retroaktivt till 30 % andel per den 1 januari 2013.

  • Den genomsnittliga produktionen har sedan 1 juli påverkats av uppgraderings- och underhållsnedstängningen av Didonfältet. Fartyget har nu lämnat torrdockan och produktionen är beräknad till att återupptas i början av november.
  • Produktionen vid Azuritefältet har avslutats enligt plan, och nedstängningen av fältet har börjat. Den slutliga avhämtningen av olja inom ramen för partnerskapet skedde den 1 november 2013.
  • PA Resources kommer att publicera produktionsrapporter även för november och december 2013, men därefter kommer redovisning av produktionsnivåer endast att ske kvartalsvis.

Stockholm, 6 november 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Tomas Hedström, CFO, PA Resources
+46 8 545 211 56

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 6 november 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.