PA Resources tar in 291,5 miljoner SEK i riktad nyemission av aktier

PA Resources AB tar in 291,5 miljoner SEK i en riktad nyemission omfattande 11 miljoner aktier.
 
PA Resources AB:s styrelse har, baserat på ett bemyndigande av årsstämman den 13 maj 2009, slutfört en riktad nyemission av aktier uppgående till totalt 11 000 000 aktier i PA Resources AB. Aktierna har tecknats till en kurs av 26,50 SEK per aktie.
 
Transaktionen genomfördes efter Oslo Börs och NASDAQ OMX Nordiska Börs stängning den 15 juni 2009. Nyemissionen var riktad till institutionella investerare bland annat i Sverige och Norge. Nyemissionen har tillfört bolaget totalt 291,5 miljoner SEK före emissionskostnader.
 
Kapitalet från emissionen kommer att användas till att vidareutveckla PA Resources tillgångar vidare genom att tidigarelägga utbyggnader av nya fält och prospekteringsborrningar.
 
- Pengarna ska framförallt användas till utbyggnaden av Asengfältet (f d Benita) i Ekvatorialguinea som med stor sannolikhet kommer att påbörjas redan i sommar, samt tidigarelagda prospekteringsborrningar i Republiken Kongo. Vi ser en stor potential för värdetillväxt för våra aktieägare genom dessa investeringar. Samtidigt fortsätter vi utvecklingen av våra producerande tillgångar genom att ha tagit i drift en ny produktionsbrunn på Didon-fältet i Tunisien, som vi berättade om förra veckan, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef i PA Resources AB.
 
Det totala antalet utestående aktier i PA Resources AB kommer efter nyemissionen att uppgå till 156 514 004.
 
Carnegie Investment Bank AB har agerat finansiell rådgivare under transaktionen.
 
Stockholm, 16 juni 2009
PA Resources AB (publ)
 
För ytterligare information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84, +46 8 21 83 82
E-post: info@paresources.se

eller

Bo Askvik
CFO, PA Resources AB
Telefon: 46 70 819 59 18, +46 8 21 83 82
 

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verk-samhet i Tunisien, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om cirka 2 420 MSEK under 2008. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på NASDAQ OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar