PA Resources valberedning inför årsstämman 2013

I enlighet med tidigare kommunikation och företrädesemissionens slutförande meddelas härmed sammansättningen av valberedningen i PA Resources AB (publ) inför årsstämman 2013.

PA Resources AB:s valberedning inför årsstämman 2013 består av följande ledamöter:

  • Sven A. Olsson, utsedd av aktieägaren Gunvor Group Ltd (innehav 6,4%)
  • Bengt Stillström, utsedd av aktieägaren AB Traction med koncern (innehav 3,0%)
  • Göran Ågerup, utsedd av aktieägaren Ågerup Fastigheter AB (innehav 2,7%)
  • Hans Kristian Rød, styrelsens ordförande, utsedd på årsstämman 2012

PA Resources valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. En av dessa ska utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga ska utses av tre av de största ägarna i bolaget.

Bolaget beslutade enligt pressmeddelande från den 14 november 2012 att invänta företrädesemissionens slutförande och slutregistreringen av aktier i början av februari för att utifrån en uppdaterad ägarstruktur därefter utse valberedningen. Styrelsen har mot bakgrund av detta kontaktat PA Resources större aktieägare baserat på ägarförhållanden per den 8 februari 2013 och tillfrågat dem om de önskar utse representant i valberedningen. I den mån tillfrågad aktieägare inte utsett någon representant har frågan gått vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur och så vidare. En av de tre ägarrepresentanterna kommer att utses till valberedningens ordförande.

PA Resources ägarstruktur över de tio största ägarna per den 8 februari 2013 finns tillgänglig på www.paresources.se/Investor_Relations/PA-Resources-aktien/Agarstruktur/

Valberedningen ska bland annat lämna förslag till årsstämman på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.
Aktieägare kan när som helst lämna förslag till valberedningen via e-post till
valberedningen@paresources.se.
För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid inför årsstämman för 2013 som sker den 14 maj 2013.

Stockholm den 27 februari 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Hans Kristian Rød, Styrelsens ordförande
Tel: +47 90 11 86 12, E-post: hansk.rod@fortum.com

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 14.30 den 27 februari 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar