Produktionsstart på Alenfältet i Ekvatorialguinea

PA Resources meddelar att produktionen påbörjats på Alenfältet i Ekvatorialguinea, där bolagets ägande uppgår till 0,285%.

PA Resources ägarandel i gas/kondensatfältet Alen i Ekvatorialguinea uppgår till 0,285% genom bolagets 5,7% ägarandel i Block I som innehåller 5% av Alenfältet. Fältets återstående 95% ligger i Block O. Fältet har byggts ut av ett konsortium av partners i Block O och Block I, med Noble Energy EG Limited som operatör.

De producerade volymerna av gas och kondensat har ökat de senaste veckorna samtidigt som färdigställandet av brunnar och andra faciliteter fortsätter och beräknas vara i full drift senare under tredje kvartalet. Även om PA Resources produktionstillskott från Alenfältet är ringa används Asengfältets FPSO-fartyg för att lagra kondensat. Genom att fälten delar dessa faciliteter och kostnader förväntas de operativa kostnaderna för Asengfältet minska med 50-60 USD brutto årligen vilket medför att PA Resources kostnader minskar med över 3 MUSD per år.

Utbyggnaden av Alenfältet har slutförts före tidsplan och något lägre än projektets sanktionerade kostnad på 1 370 MUSD (där PA Resources andel uppgår till cirka 4,1 MUSD).

”Vi är glada att vårt andra utbyggda fält i Block I har tagits i produktion och vi ser nu fram emot resultatet från det pågående utvärderingsprogrammet av Diega, som fortskrider enligt plan”, kommenterar Graham Goffey, Managing Director för PA Resources North Sea and West Africa.


Stockholm den 25 juli 2013
PA Resources AB (publ)


Vid frågor, kontakta gärna:
Graham Goffey, Managing Director, PA Resources North Sea and West Africa
+44 203 322 0100

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazza-ville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 25 juli 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar