Prospekteringsbrunnen har påbörjats på Carla i Block I, Ekvatorialguinea

PA Resources meddelar att prospekteringsbrunnen I-7 på Carlas södra prospekteringsstruktur i Block I, där Noble Energy är operatör (PA Resources 5,7%), påbörjades strax före påsk med den halvt nedsänkbara borriggen Atwood Hunter.

Prospektet Carla South ligger på samma geologiska trend som fyndet Carla North som nyligen värderades i Block O norr om Block I i Ekvatorialguinea. Målet är tertiär sandsten från liknande ålder som fyndet i norr och det beräknas ta runt 25 dagar att nå brunnens totala djup. Ett efterföljande sidospår är också planerat som beräknas pågå lika länge.

"Vi är mycket glada över att ha återupptagit prospekteringsborrningar i Block I, efter en längre period fokuserad på utbyggnad av fälten Aseng och Alen. Dessutom är det troligt att en värderingsbrunn kommer att borras i Block I senare i år på det befintliga Diega fyndet. Årets borrprogram kommer att vara värdefullt för det eller de nästkommande fält som ska byggas ut i Block I”, kommenterar Bo Askvik, PA Resources vd.

Stockholm den 3 april 2013

PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik, PA Resources vd och koncernchef
+46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbygg-nad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 184 MSEK under helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 3 april 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar