Sammanläggning av aktier i PA Resources AB (publ)

Den beslutade sammanläggning av PA Resources aktier innebär att 500 befintliga aktier sammanläggs till en aktie, med avstämningsdag den 2 maj 2013. Fredagen den 26 april 2013 är den sista dagen aktien kan handlas före sammanläggningen och måndagen den 29 april är den första handelsdagen efter sammanläggningen.

Extra bolagsstämma i PA Resources AB (publ) (”PA Resources”) beslutade den 9 april 2013 om sammanläggning av aktier innebärande att 500 befintliga aktier sammanläggs till en aktie med bemyndigade för styrelsen att fastställa avstämningsdag. Styrelsen i PA Resources har fastställt avstämningsdag till den 2 maj 2013.

Sista dag för handel i PA Resources aktier på NASDAQ OMX Stockholm före sammanläggningen är den 26 april 2013. Första dagen för handel i PA Resources aktier efter sammanläggningen är den 29 april 2013, vilket innebär att aktiekursen från och med den 29 april 2013 kommer att återspegla effekten av sammanläggningen. Observera även att från och med detta datum handlas PA Resources aktien med en ny ISIN-kod SE0005126729.

För de aktieägare som håller sina aktier i norska VPS gäller ett stopp för cross-border handel mellan Sverige/Norge från 25 april 2013 till och med den 2 maj 2013.

En sammanläggning med förhållandet 1:500 innebär att 500 aktier, var och en med kvotvärde om10 öre per aktie, sammanläggs till en aktie med ett kvotvärde om 50 kronor. Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i PA Resources att minska från 14 145 999 000 aktier till 28 291 998 aktier.

Aktieägarna i PA Resources kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen. För aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen, efter sammaläggningen, inte motsvarar ett fullt antal nya aktier (dvs. inte jämnt delbart med 500), kommer PA Resources på bolagets bekostnad att ombesörja att överskjutande aktier säljs via Carnegie Investment Bank AB. Den sammanlagda behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan de som ägde de överskjutande aktierna på avstämningsdagen i förhållande till deras andel i de aktier som har sålts. Detta förväntas ske genom kontant utbetalning omkring den 13 maj 2013 och genom Euroclear Sweden AB:s försorg. De aktieägare som innehar sina aktier i norska VPS-systemet kommer att erhålla kontant utbetalning via DNB Bank ASA:s försorg med några dagars förskjutning.

Tidplan för sammanläggning av aktier

26 april 2013 Sista dag för handel före sammanläggning.
29 april 2013     Första dag för handel efter sammanläggning. Ny ISIN kod.
2 maj 2013 Avstämningsdag för sammanläggning.
Omkring 13 maj 2013 Utbetalning av behållning från försäljning av överskjutande aktier.
Stockholm, 22 april 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Carolina Haglund Strömlid, Kommunikations & IR chef, + 46 708 807173

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.08.30 den 22 april 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar