Stockholms tingsrätt tillåter fortsatt företagsrekonstruktion

Tidigare idag återkallade Gunvor Finance Limited, Sarnen Branch sin konkursansökan mot PA Resources AB och tingsrätten har sedermera avskrivit målet.

Därefter har borgenärssammanträde avhållits vid Stockholms tingsrätt, varvid tingsrätten beslutade att tillåta att rekonstruktionen fortsätter till och med den 29 juni 2015. Tingsrätten har också utsett en borgenärskommitté bestående av advokat Johan Lundberg från Advokatfirman Cederquist KB och advokat James Terry från Akin Gump Strauss, Hauer & Feld LLP. 


Stockholm, 15 april 2015
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Tomas Hedström, Chief Financial Officer
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl.17:15 den 15 april 2015.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar