Tomas Hedström utsedd till ny CFO

PA Resources AB har utsett Tomas Hedström till ny Chief Financial Officer (CFO). Tomas Hedström har bred internationell erfarenhet inom ekonomi och finans från börsnoterade bolag och kommer ingå i PA Resources koncernledning.

Tomas Hedström kommer närmast från en position som CFO på Rottneros AB. Dessförinnan var Tomas verksam i ett flertal befattningar inom SCA med en omsättning över 100 mdr kronor och 50,000 anställda, senast som Senior Vice President Finance. Tomas har en lång internationell erfarenhet både från ekonomi och finans samt från operativa befattningar i Storbritannien, Belgien och USA. Tomas Hedström tillträder tjänsten som CFO senast den 1 augusti 2013.

”Jag ser fram emot mitt samarbete med Tomas Hedström. Med sin breda internationella erfarenhet inom ekonomisk rapportering, control, finansiering, kapitalrationalisering samt Mergers & Acquisitions kombinerat med operativt ansvar blir han ett värdefullt tillskott för PA Resources fortsatta utveckling. Det känns mycket tillfredsställande att hälsa Tomas välkommen till PA Resources i samband med bolagets nu slutförda rekapitalisering, kommenterar Bo Askvik, VD och koncernchef på PA Resources.”

Stockholm, 6 februari 2013
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta gärna:
Bo Askvik, VD och koncernchef, PA Resources
+46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 2 184 MSEK för helåret 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.20 CET den 6 februari 2013.

Taggar:

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Prenumerera

Dokument & länkar