Uppdatering av utfarmningsprocess i Tunisien

Fortsatta förseningar och osäkerheter

I maj 2013 ingick PA Resources ett avtal med EnQuest om en försäljning av 70 procent av innehavet i och överlåtelse av operatörskapet på offshoretillgångarna i Tunisien vilka inkluderar Zarattillståndet och Didonlicensen. På grund av den politiska situationen i landet väntar transaktionen fortfarande på bekräftelse från de tunisiska myndigheterna.

Ett viktigt villkor för att kunna fullfölja försäljningen av intresset i Zaratlicensen till EnQuest är parlamentets godkännande av Avenant 5, förlängningen av Zaratlicensen. Trots tidigare försäkringar från tunisiska myndigheter att godkännandet av Avenant 5 är nära förestående har det framkommit att det på kort sikt inte är säkert att beslutet blir positivt.

Det är PA Resources fasta övertygelse att ett godkännande av Avenant 5 är det bästa för Tunisien, speciellt eftersom bolaget jobbar mycket nära partnern ETAP för att gemensamt leverera en utvecklingsplan för Zaratfältet, som ska tillfredsställa den tunisiska ekonomins behov. PA Resources jobbar hårt tillsammans med relevanta myndigheter för att påskynda godkännandeprocessen, och kommer att fortsätta att undersöka alla vägar för att säkerställa att transaktionen fullföljs och realisera avkastningen från de betydande investeringar som PA Resources har gjort på dessa licenser under många år.

Stockholm, 7 april 2014
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta:

Ingrid Östhols
Head of Corporate Communications & IR
PA Resources AB
Tel: 072-181 08 67
E-post: ir@paresources.se

PA Resources AB (publ) bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 1 312 MSEK för helåret 2013. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lag om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.00 den 7 april 2014.

Om oss

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources har produktion av olja i Västafrika Tunisiens större oljeproducenter och har också och Nordafrika. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Dokument & länkar