Packbridge etablerar brofäste i Värmland – nya möjligheter öppnas nationellt och internationellt

Det nationella förpackningsklustret Packbridge, med huvudkontor i Skåne och en avdelning i Västernorrland, etablerar nu också ett brofäste i Värmland.

­­Genom etablering i Värmland ser vi möjligheter att skapa stor nytta tillsammans med regionala projekt och aktörer. Vi ser bland annat möjlighet att skapa värden tillsammans med den starka, förpackningsmaterialinriktade skogsindustrin och med klustret av företag inom The Paper Province. I mötet mellan Packbridge och stora nätverk av tillverkande och konverterande företag och den värmländska regionens satsning på biobaserade material, ser vi en stor potential för innovation och framtida erbjudanden, säger Packbridge vd, Per-Stefan Gersbro.

I Värmland finns också Packaging Arena som samlar och utvecklar förpackningsindustrin i Sverige. De har en stark position inom användardriven utveckling samt tjänsteinnovation med sitt nära samarbete med CTF, Centrum för Tjänsteforskning på Karlstad universitet. Inom Packaging Arena samlas också stark kompetens inom bland annat det trycktekniska området som representeras av Broby Grafiska och SweFlex samt kompetens inom det fiberbaserade området.

– Att Packbridge vill ha en närvaro i Värmland ser vi som ett bevis på att all den samlade kompetens som finns här attraherar allt fler. Packaging Arena har en viktig roll i att utveckla både den regionala och nationella förpackningsindustrin. Packbridge kompletterar oss bra då vi har olika styrkor och tillsammans kan vi erbjuda branschen och våra medlemsföretag fler möjligheter, säger Sandra Eriksson som är vd på Packaging Arena.

Värmland har som region tagit ledning i arbetet med att skapa ett nära samarbete med Norge, på samma sätt som Packbridge, som har basen i Skåne har skapat nära samarbete inom Öresundsregionen. Med den här etableringen i Värmland skapas ytterligare möjligheter att bygga vidare på denna nordiska bas och även vidare ut i världen.

Packbridge nya brofäste i Karlstad administreras av Lars Sandberg på företaget Dotank AB.

För mer information, kontakta:

Per-Stefan Gersbro, 040-611 96 91, per-stefan@packbridge.se

Packbridge är Nordens största förpacknings- och logistikkluster med 230 medlemsföretag från hela värdekedjan i förpackningsindustrin. Medlemmarna är både nationella och internationella. Initiativet formerades år 2010 i Skåne, som är något av den moderna konsumentförpackningens globala vagga och som har ett stort antal förpackningsföretag. Sedan 2012 har Packbridge en nod i Sundsvall, Packbridge North. Packbridge mål är att knyta ihop industri, akademi och offentlig sektor (triple helix). Varje år arrangerar Packbridge över 20 frukostmöten och workshops och en gång om året även Top Packaging Summit by Packbridge, som i år hade 300 deltagare. Packbridge är också en del i ett stort antal nationella och internationella projekt.

Taggar:

Om oss

Packbridge är ett internationellt förpacknings- och logistikkluster som bildades 2010 för att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och – kanske viktigast – människor med människor. Packbridge erbjuder medlemmarna tjänster inom utbildning, teknisk och strategisk konsultation, forskning och utveckling och en spännande mix av nätverks- och korsbefruktande aktiviteter. Ett samarbetsavtal är undertecknat med sydkoreanska Foodpolis, ett jättelikt forskningscentrum för livsmedel och förpackningar, och även nere i Centraleuropa är samarbeten på väg att byggas upp. Samarbetsavtal har även skrivits med China Packaging Federation. Top Packaging Summit by Packbridge är en årligen återkommande, internationell förpackningskonferens på toppnivå. www.packbridge.se

Snabbfakta

Det nationella förpackningsklustret Packbridge, med huvudkontor i Skåne och en avdelning i Västernorrland, etablerar nu också ett brofäste i Värmland.
Twittra det här

Citat

– Genom etablering i Värmland ser vi möjligheter att skapa stor nytta tillsammans med regionala projekt och aktörer, bland annat finns möjlighet att skapa värden tillsammans med den starka, förpackningsmaterialinriktade skogsindustrin och med klustret av företag inom The Paper Province.
Per-Stefan Gersbro, VD Packbridge
– Att Packbridge vill ha en närvaro i Värmland ser vi som ett bevis på att all den samlade kompetens som finns här attraherar allt fler. Packaging Arena har en viktig roll i att utveckla både den regionala och nationella förpackningsindustrin.
Sandra <eriksson, VD Packaging Arena