PacketFront får finansiering från European Equity Partners

PacketFront får finansiering från European Equity Partners PacketFront Sweden AB, ett nystartat bolag i Stockholm som utvecklar en specialdesignad lösning för ethernetbaserade bredbandsnät, meddelade idag att riskkapitalbolaget European Equity Partners (EEP) gått in som finansiärer och tillskjutit startkapital. PacketFront grundades under 2001 för att ta fram en specialdesignad lösning för bredbandsnät. Det startas kontinuerligt nya projekt för fiber till hemmet, både i Sverige och internationellt, men det finns idag inga produkter tillgängliga som är anpassade för den här marknaden. "Bredbandsoperatörer har tidigare varit tvungna att använda traditionella företagsväxlar, s.k. LAN-switchar, och har stött på en rad svårigheter och problem på grund av att kraven en bredbandsoperatör ställer på produkterna inte togs i beaktning när växlarna utvecklades" säger Martin Thunman, VD på PacketFront. "Vi kommer att vara först på marknaden med en helhetslösning som bemöter problemen och utmaningarna i bredbandsnäten. Vårt system inkluderar en lösning för öppna bredbandsnät, där full konkurrens mellan operatörer och tjänsteleverantörer möjliggörs." Företaget grundades av ett team av pionjärer inom ethernetbaserade bredbandsnät. Grundarna har tidigare arbetat på Bredbandsbolaget, Cisco Systems, Tele2, Netcom och Ericsson och har unika erfarenheter och kunskaper inom bredbandsteknik, mjukvaruutveckling, teknisk support och försäljning. "Teamet är mycket starkt och präglas av en stor insikt i vilka utmaningar bredbandsoperatörer står inför. PacketFront har gått ett steg längre än traditionella leverantörer av nätverksutrustning och erbjuder en integrerad lösning där specialdesignade routerväxlar kommunicerar med ett centralt kontrollsystem. Lösningen kommer att medföra betydande möjligheter till kostnadsbesparingar för operatörerna samt ökade möjligheter till tjänsteintäkter. Teamet, den sofistikerade lösningen och en mycket stark feedback från initiala kunder ger oss goda möjligheter att nå och överträffa våra målsättningar." säger Stefan Lindeberg, styrelseordförande i PacketFront och tidigare på Cisco Systems. De första produkterna från PacketFront ingår i en helhetslösning bestående av tre delar; en serie routerväxlar kallad ASR (Access Switching Router) med fiber- eller kopparportar (RJ45) för anslutning av konsumenter eller företag; ett kontrollsystem som kallas BECSTM (Broadband Ethernet Control System) som kontrollerar alla användare, tjänster, nätelement, konfigurationer och operatörer samt en serie kostnadsoptimerade dataväxlar för hemmabruk som har fullt stöd för TV, video, telefoni och datatjänster. "Hela lösningen har designats efter de specifika kraven som den här marknaden har. Våra ASR:er har full routingfunktionalitet, QoS och multicast-stöd samt hanterar nivå 2-7 filtrering fast till samma pris som en traditionell, enkel nivå 2 växel. BECSTM hanterar säkerhet, spårbarhet, massutrullning, automatisk tjänsteaktivering, IP- adresshantering och erbjuder fullt stöd för multipla operatörer att erbjuda tjänster på ett och samma bredbandsnät, något som inte varit möjligt tidigare." säger Niclas Sonesson, teknisk chef på PacketFront. "Vi delar PacketFronts vision om att äkta bredband med fiber till hemmet kommer att ha en stark tillväxt över hela världen. Med en stark hemmamarknad står PacketFront väl rustade för att ta internationella marknadsandelar", bedömer Hans Blomberg, svensk grundare av brittiska EEP. Kontaktinformation: info@packetfront.com Martin Thunman, VD PacketFront: martin.thunman@packetfront.com Henrik Björkk, PR co-ordinator: henrik.bjorkk@packetfront.com +46 8 694 84 84 PacketFront Sweden AB är ett nystartat bolag i Stockholm som utvecklar en specialdesignad lösning för ethernetbaserade bredbandsnät. Företaget grundades av ett team av pionjärer inom ethernetbaserade bredbandsnät. Grundarna har tidigare arbetat på Bredbandsbolaget, Cisco Systems, Tele2, Netcom och Ericsson och har unika erfarenheter och kunskaper inom bredbandsteknik, mjukvaruutveckling, teknisk support och försäljning. Hemsida: www.packetfront.com EEP är ett brittiskt riskkapitalbolag som investerar I Nordeuropa, främst I Skandinavien. EEP går in med kapital i första investeringsrundan i teknologi- och tjänstebaserade tillväxtföretag. Med kapital, breda erfarenheter av företagande och strategiarbete, samt med ett omfattande internationallt nätverk, hjälper EEP portföljbolagen att växa och utvecklas internationellt. EEP utgör en brygga mellan den skandinaviska och den globala riskkapitalmarknaden och är därför det naturliga komplementet till skandinaviska riskkapitalister och entreprenörer. EEP:s investeringsfond uppgår till en halv miljard svenska kronor. Hemsida: www.eeplp.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/11/20011011BIT00420/bit0001.pdf

Dokument & länkar