Paf är en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland

Paf (Ålands Penningautomatförening) har mottagit utmärkelsen “Det största framsteget” vid prisceremonin “Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2018”. Det innebär att Paf har gjort den bästa förbättringen av resultatet i sin personalundersökning jämfört med med föregående år.
Dessutom är Paf en av de mest inspirerande arbetsplatserna i Finland.

Bakom utmärkelsen står Corporate Spirit Ltd, som är marknadsledande inom personalundersökningar i Finland. Varje år deltar hundratals företag och organisationer och tiotusentals anställda i deras undersökning.
- Det här känns otroligt bra! Å hela personalens vägnar känner jag mig både stolt och ödmjuk. Det här är ett erkännande som alla Pafs anställda har bidragit till, säger Pafs vice vd Daniela Johansson.

Att vara en del av “Finlands mest inspirerande arbetsplatser” innebär att företaget har investerat i utveckling av organisationen genom att lyssna på personalen. De anställda är inspirerade, motiverade och engagerade att arbeta mot gemensamma mål och samarbeta för att nå tillväxt.

Pafs anställda deltar i personalundersökningen på våren varje år.
- När vi har analyserat resultatet vidtar vi åtgärder, med speciellt fokus på att förbättra områden som personalen bedömer som svaga. Mycket uppföljning görs av de anställda och deras respektive team, säger Daniela Johansson.

De senaste åren har Paf gjort många insatser, stora som små, som ett resultat av personalundersökningen. Och det har visat sig leda till en tydlig förbättring. Det här är två exempel på områden som har förbättrats:

  • Förtydligade av strategier och prioriteringar. Detta har resulterat i större fokus hos personalen och därmed en känsla av att prestera bra.

  • Förbättrad kommunikation. Exempelvis ordnas informationstillfällen för hela personalen en gång i månaden och ett nytt interaktivt intranät har lanserats, vilket gör det möjligt för de anställda att dela med sig av ny kunskap och framgångar i det egna teamet. Det här är verktyg som bygger stolthet och delaktighet samt kunskap om de olika delarna av Pafs organisation.

Daniela Johansson framhåller betydelsen av alla de saker som Pafs anställda gör i sitt dagliga arbete, som att stötta och samarbeta med varandra.
- I grunden beror det här goda resultatet på ett pågående arbete under en längre tid. Vårt mål är att personalundersökningen ska leda till förbättrande åtgärder på alla nivåer i organisationen, med syftet att skapa engagemang.

Hela listan (på finska) över Finlands mest inspirerande företag finns här (under topptrion presenteras företagen i alfabetisk ordning)
www.innostavimmat.fi/palkitut

De företag med bäst resultat belönades vid en ceremoni i Finlandiahuset i Helsingfors den 6:e februari 2018.

I det bifogade fotot syns Mikael Svartström, Paula Pennanen, Daniela Johansson, Anders Sims och Tuomas Bergström som representerade Paf vid prisceremonin.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniela Johansson, vice vd Paf
daniela.johansson@paf.com
+358(0)457 575 9181

Anders Sims, kommunikationsdirektör Paf
anders.sims@paf.com
+358(0)457 342 8228

Paf grundades på Åland 1966 med det tydliga uppdraget att generera och distribuera överskott till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande syftet med Pafs verksamhet. I dag är Paf.com en internationell speloperatör med fler än 200 spel på internet inom spelkategorierna slots, kasino, poker, odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord på fartyg i Östersjön och Nordsjön samt på Åland.

År 2016 omsatte Paf-koncernen 113,5 miljoner euro och genererade en vinst på 15,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål var 20 miljoner euro. Koncernen har närmare 400 anställda, huvudkontoret ligger i Mariehamn på Åland och kunderna finns bland annat i Finland, Sverige, Estland och Spanien. Paf är licensierade och kontrollerade av Ålands landskapsregering. Mer information finns på www.paf.com.

Om oss

Paf (Ålands Penningautomatförening) grundades på Åland år 1966 för att generera medel till samhällsnyttiga ändamål. Det uppdraget är fortfarande syftet med Pafs verksamhet. I dag är Paf en internationell speloperatör med fler än 400 onlinespel inom spelkategorierna slots, kasino, poker, odds, bingo och lotterier. Paf bedriver också en omfattande fysisk spelverksamhet med omkring 1500 spelautomater och 55 spelbord ombord på fartyg på Östersjön, i Paf Casino på Åland och Casino Sunborn i Gibraltar. Paf strävar efter att erbjuda sina kunder spelunderhållning på ett både socialt och miljömässigt hållbart sätt. År 2016 omsatte Paf-koncernen 113 miljoner euro och genererade en vinst på 15,2 miljoner euro. Bidraget till samhällsnyttiga ändamål samma år var 20 miljoner euro. Koncernen har över 400 anställda med kontor i Mariehamn, Helsingfors, Stockholm, Tallinn och Madrid. Paf är licensierad och kontrollerad av Ålands landskapsregering. Mer information finns på www.paf.com.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar